Rates

Wedding photography 50 eur/hour 5 hours minimum

Achivements

0
Photos in "Editors' choice"
0 Photos in "Best of the month"
0 Photos in "Best of the yeаr"

About the photographer

Ние не се занимаваме с фотография, само за прехраната си. Ние живеем за да снимаме. Всеки проект е свидетелство за това, как ние се ангажираме в разказването на истории. И ги разказваме погледнати през нашите очи. Нашата "цел" е хората с които работим, да не бъдат просто "клиенти", а наши приятели, а ние със своята работа да запазим техните най-скъпи моменти за поколения напред.